Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 115
Tổng truy cập : 57,998

Tin KH & CN Hải Phòng

Sở Khoa học và Công nghệ: Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động quản lý nhà nước (20/11/2020)

Ngày 12/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng ban hành Quyết định số 40/QĐ-SKHCN về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế Quyết định số 26/QĐ-SKHCN ngày 07/8/2019.

Kiểm tra công tác áp dụng, duy trì và cải tiến ISO theo TCVN 9001:2015 tại bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

Kiểm tra công tác áp dụng, duy trì và cải tiến ISO theo TCVN 9001:2015 tại bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

Theo Quyết định mới, Hệ thống quản lý chất lượng gồm 61 quy trình, trong đó có 08 quy trình theo tiêu chuẩn, 16 quy trình nội bộ và 37 quy trình thực hiện 43 thủ tục hành chính (08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố và 35 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ).

Quyết định nêu rõ, Ban chỉ đạo ISO Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng các phòng thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nội dung quyết định và thông tin các quy trình, xem chi tiết tại đây!

An Nhiên