Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 2796
Tổng truy cập : 57,998

Các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm

Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 (11/06/2021)

    Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

 

    Chi tiết kế hoạch xem tại đây!