Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 15241
Tổng truy cập : 57,998

Các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm

Quyết định Phê duyệt Chương trình Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 (11/06/2021)

Quyết định Phê duyệt Chương trình Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

 

Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng về việc Phê duyệt Chương trình Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

 

Chi tiết kế hoạch xem tại đây!