Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 19756
Tổng truy cập : 57,998

Các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm

Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 (11/06/2021)

    Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

 

    Chi tiết kế hoạch xem tại đây!