Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 4268
Tổng truy cập : 57,998

Các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm

Quyết định Phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030 (11/06/2021)

 

Quyết định Phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030

 

    Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng về việc Phê duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030.

 

    Chi tiết kế hoạch xem tại đây!