Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 8714
Tổng truy cập : 57,998

Văn hóa - Xã hội Nông thôn

Chuyển biến phải từ nhận thức của người dân (26/03/2021)

            Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, việc triển khai các mô hình đám hiếu, hỷ văn minh, gọn gàng và đảm bảo an toàn là cần thiết và được nhiều người ủng hộ cao.

Thực tế, không phải đến khi dịch Covid -19 diễn biến phức tạp thì các mô hình đám hiếu, hỷ “Văn minh-Tiết kiệm-An toàn” mới phát huy hiệu quả. Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng được ban hành từ năm 1997, nghĩa là cách đây đã 24 năm. Từ đó đến nay, Chỉ thị được tuyên truyền, lan toả đến nhiều hội, đoàn thể, các địa phương đi vào từng tổ dân phố, khu dân cư… Các tổ chức, hội, đoàn thể là những đơn vị đầu tiên trong triển khai cuộc vận động xây dựng mô hình hiếu hỷ văn minh trong đoàn viên, hội viên, có những thời điểm đạt được kết quả đáng khích lệ. Trong đó, các cấp Đoàn Thanh niên, các hội phụ nữ là những đơn vị có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp từng thời điểm, mang lại hiệu quả cao.

 Nhưng, thực tế vẫn có tình trạng nhiều gia đình tổ chức đám hiếu, hỷ linh đình, vừa ồn ào, tốn kém, đồng thời làm mất đi một phần ý nghĩa của Chỉ thị 15 và các cuộc vận động tổ chức hiếu, hỷ văn minh mà các tổ chức, hội, đoàn thể phát động triển khai.

Có lẽ phải tới khi dịch Covid-19 có những diễn biến khó lường, khó kiểm soát, để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, các mô hình hiếu hỷ văn minh mới được thực hiện một cách nghiêm túc. Song, việc tổ chức các đám hiếu hỷ không chỉ ở thời điểm mà cần được chuyển biến ngay từ nhận thức của mỗi cá nhân để Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ “về việc thực hiện nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan” thực sự đi vào cuộc sống của mỗi người dân./.

Nguồn: Báo Hải Phòng