Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 5482
Tổng truy cập : 57,998

Văn hóa - Xã hội Nông thôn

Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc (29/07/2020)

 Là một trong những địa phương tiêu biểu của huyện Tiên Lãng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), sau khi “về đích” NTM năm 2015, xã Kiến Thiết không ngừng nỗ lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, quyết tâm hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu trước năm 2023.

 Xã ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, tiêu chí theo phương châm "dễ làm trước, khó làm sau". Đồng thời đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân đóng góp, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, người dân đồng thuận hiến hàng nghìn m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp, góp hàng nghìn ngày công, vật liệu để hoàn thiện các công trình trên địa bàn. 

Nhờ những cách làm hiệu quả cao này, xã xây dựng thành công mô hình điểm thôn NTM kiểu mẫu tại thôn An Thạch từ năm 2018. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, cùng các công trình phục vụ cộng đồng được quan tâm đầu tư xây dựng. 100% các tuyến đường trục thôn, xã, các tuyến ngõ, xóm, hệ thống đường nội vùng phục vụ sản xuất cơ bản được bê tông hóa. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước xây dựng đồng bộ theo hướng khang trang, hiện đại. Toàn xã có 5/5 trường được đầu tư kiên cố hóa, trong đó 3/5 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. 100% số thôn có điểm sinh hoạt văn hóa; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 97,3%. 

Cùng với đầu tư về hạ tầng xây dựng NTM, xã xác định mục tiêu cao nhất trong xây dựng NTM là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong sản xuất nông nghiệp, xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, thường xuyên chỉ đạo các thôn mở rộng sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và liên kết bao tiêu sản phẩm trong quá trình sản xuất. Đến nay xã xây dựng hàng trăm ha cánh đồng mẫu lớn, quy hoạch 3 vùng sản xuất tập trung với diện tích hơn 200 ha theo hướng nâng cao sức cạnh tranh. Toàn xã có 20 trang trại, 120 gia trại, diện tích nuôi trồng thủy sản 103,3 ha. Giá trị sản xuất từng bước nâng cao, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm rõ rệt. 

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là cơ sở, bước chuyển quan trọng để xã tiếp tục xây dựng NTM đi vào chiều sâu, bảo đảm tính bền vững. Đây là động lực quan trọng để người dân thêm tin tưởng, nỗ lực triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu với những triển vọng tốt đẹp. Để đạt được những mục tiêu đó, xã đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng các thôn NTM kiểu mẫu với lộ trình cụ thể, cách làm mới, sáng tạo. Bên cạnh đó, gắn nâng cao chất lượng xây dựng NTM với công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân. Đặc biệt, xã tiếp tục kiên định giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng các nông sản chủ lực của địa phương./.

Nguồn: Báo Hải Phòng