Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 5096
Tổng truy cập : 57,998

Văn hóa - Xã hội Nông thôn

Hải Phòng triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: Đầu tư lớn cho các công trình (07/07/2021)

            Trong năm 2021, thành phố đã đầu tư xây dựng 206 công trình tại 8 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với tổng vốn đầu tư 420 tỷ đồng. Hiện nay các xã khẩn trương tích cực triển khai để sớm hoàn thiện kế hoạch thành phố giao.

Năm 2020, thành phố đã lựa chọn 8 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là các xã: Tân Liên, (Vĩnh Bảo), Gia Đức, Gia Minh (Thủy Nguyên), Xuân Đám (Cát Hải), Đồng Thái (An Dương), Kiến Thiết (Tiên Lãng). Tại 8 xã, có 38 công trình được triển khai với tổng số vốn thành phố đầu tư là 388 tỷ đồng. Các địa phương đã tích cực vào cuộc để triển khai thi công các công trình. Tính đến cuối tháng 3/2021, 8 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã hoàn thành 37/38 công trình.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, các địa phương đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường phối hợp tốt với nhà thầu thi công các công trình đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Năm 2020, các địa phương đã vận động nhân dân hiến 322.568m2 đất để làm các công trình giao thông.

Năm 2021, thành phố tiếp tục đầu tư cho 8 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với 206 công trình cần thi công, số vốn ngân sách là 420 tỷ. Trong đó có 203 công trình giao thông, 03 công trình về môi trường. Để thi công các công trình, 8 xã cần vận động 755 hộ hiến 23.582 m2 đất. Do đó, các địa phương tiếp tục phát huy tốt vai trò của các đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc vận động nhân dân thực hiện.

Vào thời điểm này, các xã đã được đề nghị xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đang rà soát các công trình nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn, dự toán kinh phí gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ sở để thành phố sớm quyết định hỗ trợ đầu tư./.

Nguồn: BáoHải Phòng