Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 10202
Tổng truy cập : 57,998

Văn hóa - Xã hội Nông thôn

Hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà vệ sinh (22/08/2013)

Các hộ nghèo, gia đình chính sách được ngân sách Nhà nước hỗ trợ không quá 70% giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh mẫu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh mẫu. Hộ cận nghèo được hỗ trợ không quá 35%.

Nội dung này nằm trong Thông tư của Liên Bộ NN&PTNT - Tài chính – Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.

Theo đó, nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (gồm cả biogas) làm mô hình để thúc đẩy các hộ dân địa phương tăng nhanh diện bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

P.V