Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 11
Tổng truy cập : 57,998

Văn hóa - Xã hội Nông thôn

Phát huy vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tập trung thực thực hiện tiêu chí sản xuất (03/09/2020)

Quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các địa phương, các HTX góp phần hoàn thiện tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất; đồng thời tham gia  thực hiện nhiều tiêu chí khác. Từ kết quả này, vai trò của HTX trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu càng được khẳng định với yêu cầu trên địa bàn phải có ít nhất 2 HTX kiểu mẫu liên kết làm ăn hiệu quả.

Thực tế trong quá trình xây dựng NTM và hiện nay là NMT kiểu mẫu tại các địa phương, kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX có vai trò hết sức quan trọng. Trong sản xuất, các HTX là mắt xích, cầu nối giữa nông dân với nông dân, giữa thành viên HTX với khách hàng, giúp mở ra hướng sản xuất mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người nông dân. Ngoài ra, các HTX chủ động lựa chọn, tham gia nhiều tiêu chí khác dựa trên lĩnh vực hoạt động như: môi trường, điện, giao thông… giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí.

Từ ý nghĩa hoạt động của HTX và yêu cầu đặt ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương xác định việc cần làm ngay trong thời gian tới là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò tổ chức sản xuất của HTX. Từ đó người dân tự nguyện góp vốn, tham gia vào HTX. Khuyến khích thành lập và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới điển hình; phát huy tối đa vai trò của HTX bằng việc giao các HTX có năng lực, đủ điều kiện tham gia các dự án, đề án tổ chức sản xuất trong chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu.

Muốn phát huy tốt vai trò của HTX trong xây dựng NTM kiểu mẫu, bản thân các HTX phải hoạt động hiệu quả, có doanh thu khá; được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tạo điều kiện về cơ chế hoạt động. Vậy nên các HTX mong muốn thành phố, các sở, ngành liên quan cũng như UBND huyện sở tại tạo điều kiện trong giao, thuê, cấp đất cho các HTX để xây dựng trụ sở, làm tư liệu sản xuất để có thể yên tâm đầu tư công nghệ hiện đại vào khâu sản xuất. Tiếp tục triển khai các đề án, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ HTX. Quan tâm, đầu tư về mọi mặt để phát triển kinh tế HTX, làm cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng chương trình xây dựng NTM, đẩy nhanh tiến độ NTM kiểu mẫu./.

Nguồn: Báo Hải Phòng