Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 5486
Tổng truy cập : 57,998

Văn hóa - Xã hội Nông thôn

Phát huy vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (12/05/2021)

              Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương, hoạt động của hợp tác xã (HTX) đáp ứng các tiêu chí về tổ chức sản xuất, đồng thời tham gia thực hiện nhiều tiêu chí khác. Do đó, việc khuyến khích các xã thành lập thêm nhiều HTX kiểu mới liên kết có hiệu quả là việc rất cần thiết nhằm hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tiêu chí số 7 trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025 yêu cầu mỗi xã phải có ít nhất 02 HTX kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả. Trong 08 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo), Kiến Thiết (Tiên Lãng), Thụy Hương (Kiến Thụy), Tân Dân (An Lão), Đồng Thái (An Dương), Gia Đức, Gia Minh (Thủy Nguyên) và Xuân Đám (Cát Hải), hiện mới có 05 xã: Tân Liên, Thụy Hương, Đồng Thái, Gia Minh, và Gia Đức có 02 HTX kiểu mới, 03 xã còn lại có 01 HTX, chưa đáp ứng đủ điều kiện. Từ vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và yêu cầu thực tế đặt ra, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vai trò tổ chức sản xuất của HTX, từ đó khuyến khích người dân tự nguyện góp vốn, tham gia vào HTX. Các địa phương cần tạo điều kiện, khuyến khích thành lập và nhân rộng thêm nhiều mô hình HTX kiểu mới.

Để phát huy tốt vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các HTX phải hoạt động hiệu quả, có doanh thu khá; được cấp ủy Đảng chính quyền địa phương tạo điều kiện về cơ chế hoạt động như: cho thuê đất làm trụ sở, địa điểm hoạt động… Các HTX mong muốn thành phố, sở, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các huyện tạo điều kiện trong giao, cấp đất, cho các HTX thuê đất lâu dài để xây dựng trụ sở, làm tư liệu sản xuất, yên tâm đầu tư công nghiệp hiện đại vào sản xuất. Cùng với đó, chính quyền địa phương tạo cơ hội cho các HTX phát huy năng lực bằng việc giao cho các HTX đủ điều kiện tham gia thực hiện các dự án, đề án tổ chức sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trước mắt cơ chế ưu tiên có thể thực hiện riêng ở các xã điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và có thể tiến tới nhân rộng trên toàn thành phố nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương./.

Nguồn: Báo Hải Phòng