Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 11100
Tổng truy cập : 57,998

Văn hóa - Xã hội Nông thôn

Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới (12/03/2013)

Theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và Chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố, vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thể hiện ở các điểm chính sau:

1. Ngay từ đầu, người dân được tham gia ý kiến vào bản quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn của xã.

            2. Cộng đồng dân cư sẽ quyết định việc gì làm trước, việc gì làm sau nếu xét thấy thiết thực, hiệu quả nhất đáp ứng nhu cầu của người dân trong xã nhưng vẫn đảm bảo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt và theo các quy chuẩn của nhà nước.

3. Quyết định mức đóng góp công, của vào xây dựng các công trình công cộng của địa phương.

4. Tự giác, chủ động thực hiện chỉnh trang nơi ăn, ở của mình theo tiêu chuẩn nông thôn mới.

5. Tất cả các công việc trong xây dựng nông thôn mới việc gì dân làm được thì giao cho dân làm, việc gì dân không làm được mới thuê. Người dân cử đại diện (Ban Giám sát cộng đồng) để tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng của xã.

6. Để nâng cao thu nhập, người dân phải chủ động tìm đến khoa học kỹ thuật trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, phải học hành, quyết định đầu tư, chọn hướng sản xuất và thâm canh trên ruộng, vườn của mình để có năng suất cao.

P.V tổng hợp