Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 5713
Tổng truy cập : 57,998

Văn hóa - Xã hội Nông thôn

Xã Đồng Thái xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (19/11/2020)

           Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đồng Thái, huyện An Dương đã lãnh đạo địa phương đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để thời gian tới xã Đồng Thái tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, phấn đấu đưa xã phát triển theo hướng đô thị hóa văn minh, hiện đại trước năm 2030.

Cơ sở hạ tầng địa phương được đầu tư đồng bộ, cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, khai thác được tiềm năng thế mạnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao, bộ mặt nông thôn nhiều đổi mới phát triển theo hướng đô thị hóa văn minh, hiện đại.  Sản xuất nông nghiệp đã khai thác có hiệu  quả.  Hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa với năng suất và chất lượng cao mỗi thôn làng một sản phẩm; Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp,  cơ sở thương mại dịch phát triển vụ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho nhân dân. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Thái được Chính phủ tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, 3 năm liên tục được UBND TP tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; đảng bộ liên tục đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ, ngành, thành phố, huyện An Dương khen thưởng.

Thời gian tới toàn xã tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực tập trung phát triển kinh tế, trọng tâm là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các ngành nghề, thương mại dịch vụ; Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại theo hướng phát triển đô thị gắn với xây dựng môi trường thân thiện. Phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, quyết tâm xây dựng Đồng Thái đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022, phấn đấu phát triển theo hướng đô thị hóa trước năm 2030.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, Đảng bộ xã Đồng Thái thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Sau: Tập trung vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa công nghệ cao, thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh; Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh dịch vụ, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương; Tập trung phấn đấu xây dựng hoàn thiện một số hạng mục công trình như dãy phòng học Trường tiểu học, sửa chữa khuôn viên trụ sở làm việc của UBND xã, nhà văn hóa thôn. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư. Đặc biệt là các tuyến đường trục xã, liên xã thực hiện cải tạo nâng cấp theo tiêu chí xã NTM. 

Nguồn: Báo Hải Phòng