Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 9361
Tổng truy cập : 57,998

Văn hóa - Xã hội Nông thôn

Xã Liên Khê (huyện Thuỷ Nguyên): Nông thôn mới mạnh về kinh tế, đẹp về văn hoá (02/02/2021)

           Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, nhân dân xã Liên Khê đang chung sức xây dựng quê hương ngày càng mạnh về kinh tế, đẹp về văn hoá. Liên Khê giờ đây khoác lên mình diện mạo mới, những con đường rộng mới, những cánh đồng trồng cây ăn quả năng suất cao; các thiết chế văn hoá được củng cố, nhất là các di tích lịch sử được tôn tạo, phát huy, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Là một trong 7 xã của huyện Thuỷ Nguyên, Liên Khê gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội vì xa trung tâm, giao thông khó khăn, đất canh tác chủ yếu là đồi núi… Thời gian trước, người dân gắn bó với nghề trồng trọt nhưng hiệu quả kinh tế không cao, đời sống người dân bấp bênh. Thế nhưng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã đoàn kết, đồng lòng xây dựng địa phương thoát khỏi “xã nghèo” của huyện.

Xác định nông thôn mới trước hết là nâng cao thu nhập cho người dân, nên từ điều kiện đặc thù canh tác là vùng đồi núi, phù hợp với phát triển các loại cây ăn quả, địa phương đã chú trọng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng trồng lúa kém hiệu quả theo hướng hàng hoá. Cùng với đó, tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố, huyện, địa phương kiên cố hoá các tuyến đường thôn xóm, nội đồng, xây dựng vùng sản xuất tập trung… hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Nhờ cách làm này, Liên Khê thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trở thành một trong các vùng sản xuất chuyên canh hiệu quả kinh tế cao của huyện. Trong đó, 1,25 ha trồng rau màu các loại, bình quân thu nhập 70 triệu đồng/ha; 334 ha trồng cây ăn quả các loại với giá trị bình quân đạt từ 200-270 triệu đồng/ha; vùng nuôi trồng thuỷ sản 35,8 ha với sản lượng 13,1 tấn/ha/năm… Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện xây dựng quê hương, vì thế Liên Khê đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới sớm 2 năm so với chỉ tiêu của huyện. Về Liên Khê hôm nay, 100% tuyến đường được xây dựng kiên cố, khang trang, thu nhập bình quân năm 2020 đạt 55,4 triệu đồng/người/năm, tăng 12% so với năm 2019.

Không chỉ “giỏi” phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Liên Khê đồng lòng xây dựng đời sống văn hoá văn minh, hiện đại gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử địa phương. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao ở các khu dân cư “nở rộ”, gắn với hoạt động làng văn hoá, đồng hành với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, toàn xã có 5/5 làng đạt làng văn hoá cấp huyện, 92% số họ đạt danh hiệu gia đình văn hoá mới; 464/917 gia đình thể thao… Bên cạnh đó, nhân dân Liên Kê thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá gắn liền với di tích lịch sử trên địa bàn. Đặc biệt, cuối năm 2019, khi bãi cọc Cao Quỳ phát lộ, nhân dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công dự án tuyến đường vào khu bảo tồn bãi cọc. Cùng với di tích bãi cọc Cao Quỳ, cuối năm 2019, di tích lịch sử kháng chiến Hang Bờ Hồ cũng được xếp hạng di tích cấp thành phố…

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục chung sức để bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử tại địa phương, đồng thời phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp văn hoá Việt Nam và phong tục tập quán tiến bộ của làng xã để xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hoá, làng văn hoá; thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xây dựng, trùng tu, tôn tạo các khu di tích lịch sử đã được xếp hạng; kết nối với khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ thành khu du lịch tâm linh và vùng du lịch sinh thái./.

Nguồn: Báo Hải Phòng