Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 60794
Tổng truy cập : 57,998

Văn hóa - Xã hội Nông thôn

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: Sáng, xanh, tiệm cận đô thị (14/09/2021)

Bộ tiêu chí nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu thành phố Hải Phòng gồm 17 tiêu chí thuộc 5 lĩnh vực. Trong triển khai xây dựng, thành phố ưu tiên làm điểm 3 tiêu chí gồm: đường giao thông, môi trường, điện chiếu sáng tại 8 xã từ năm 2020. Sau đó, mỗi năm mở rộng thực hiện tại các xã để phấn đấu đến năm 2025, Hải Phòng có 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Tại các xã triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, nhờ phát huy sức mạnh của người dân, nhiều công trình đường giao thông nông thôn hoàn thiện sớm hơn dự kiến. Tại các địa phương, không ít người dân từng nhiều lần hiến đất để xây dựng NTM, nay lại tiếp tục hiến đất để làm đường NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, xã đảo Xuân Đám (huyện Cát Hải) có 157/157 hộ gia đình tự nguyện hiến đất làm đường. Được người dân đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình việc giải phóng mặt bằng khá nhanh gọn, việc xây dựng NTM kiểu mẫu diễn ra thuận lợi.

Một trong những nhân tố quan trọng để công tác xây dựng NTM kiểu mẫu đạt kết quả tích cực là có sự quan tâm đặc biệt của thành phố trong việc đầu tư nguồn lực và định hướng xây dựng NTM kiểu mẫu ở các địa phương. Cụ thể, thành phố sẽ đầu tư vốn ngân sách hỗ trợ làm đương giao thông, điện chiếu sáng và xử lý môi trường ở các xã. Trong đó, năm 2020, ngân sách thành phố hỗ trợ 663 tỷ đồng; năm 2021, thành phố bố trí 420 tỷ đồng xây dựng đường giao thông  và bãi rác xử lý tập trung. Dự kiến đến tháng 9/2021, các xã làm điểm cơ bản thực hiện xong các hạng mục công trình đầu tư, thành phố tổng kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu ở các xã tiếp theo. Trong năm 2021, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu tại 14 xã …

Qua đợt kiểm tra xây dựng NTM kiểu mẫu ở một số xã thí điểm mới đây, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ nhấn mạnh, việc xây dựng NTM kiểu mẫu ở các địa phương phát huy cao vai trò của người dân và sự chỉ đạo tích cực của chính quyền địa phương. Đồng thời, việc xây dựng NTM kiểu mẫu ở các xã này đảm bảo đúng định hướng của thành phố. Trong đó, phải chú trọng xây dựng những tuyến đường giao thông nông thôn đồng bộ, hiện đại, có cây xanh, điện chiếu sáng, đảm bảo chất lượng, kết câu công trình. Tuỳ từng loại đường phải có quy mô phù hợp, mở rộng mặt đường hơn so với trước, mặt đường phổ biến rộng 9m đối với trục đường xã, 7m đối với trục liên thôn, 5,5m đối với ngõ xóm, khu dân cư… Quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu gắn chặt chẽ với quá trình đô thị hoá, góp phần thúc đẩy cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, tiệm cận với các khu đô thị, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân./.

Nguồn: Báo Hải Phòng