Chuyên mục

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 97
Tổng truy cập : 57,998

Bà con cần biết

Thông báo tình hình sâu bệnh hại lúa và biện pháp phòng trừ (10/09/2019)

             Hiện nay lúa mùa đã trỗ khoảng 70% dện tích gieo cấy. Lúa trà sớm chín sữa - chín sáp, trà trung làm đòng - trỗ bông, trà muộn phân hóa đòng - làm đòng. Trên một số diện tích lúa đã phát sinh một số sâu bệnh hại như: Bọ rầy, sâu đục thân bướm 2 chấm, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn.

Để giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra, bà con cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân loại các trà lúa, giống lúa, xác định mật độ sâu, tỷ lệ bệnh trên từng trà lúa tại địa phương để chủ động các biện pháp phòng trừ.

1. Đối với bọ rầy:

- Phun thuốc phòng trừ bọ rầy ở những diện tích lúa có mật độ rầy >3000 con/m2 khi rầy chủ yếu ở tuổi 1,2 bằng một trong các loại thuốc như Chess 50WG, Winter 635EC, Penaty gold 50EC, Hichespro 50WP,…

- Sau khi phun thuốc 2-3 ngày, kiểm tra lại đồng ruộng, nếu thấy mật độ bọ rầy còn cao tiếp tục phun thuốc trừ lần 2.

2. Đối với sâu đục thân bướm 2 chấm:

- Phun phòng trừ ở những diện tích có mật độ ổ trứng > 0,3 ổ/m2, thời điểm phun khi lúa thấp thoi trỗ.

- Sử dụng các loại thuốc như DuPont, Prevathon® 35WG, Virtako 40WG, Finico 800WG, Chief 520 WP,…

3. Đối với bệnh khô vằn:

- Phun phòng trừ những diện tích có tỷ lệ bệnh >20% số dảnh bằng một trong các loại thuốc như Nevo 330EC, Tilt super 300EC, Newsuper 330EC, Superone 300EC,…

4. Đối với bệnh bạc lá:

- Phun thuốc phòng trừ ở những diện tích cấy giống nhiễm nặng (Bắc thơm số 7, nhóm giống TBR,…) bón thừa đạm ngay sau các đợt mưa giông hoặc khi bệnh mới xuất hiện bằng một trong các loại thuốc như Xanthomix 20WP, Sieusieu 250WP, Batocide 12WP, Reward 775WP,…).

Chú ý: Nồng độ, liều lượng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì, nên phun vào chiều mát.

Nguồn: Khuyến nông Hà Nội