Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến : 6428
Tổng truy cập : 57,998

Thông tin kết quả nhiệm vụ KH&CN

Xem tất cả
Hải phòng là thành phố biển, hàng năm chịu ảnh hưởng của trên dưới 10 cơn bão lớn nhỏ đi kèm với bão là các trận lũ lụt khá nghiêm trọng, trong khi đó hệ thống kè bảo vệ bờ sông và hồ đa phần được xây dựng từ lâu, xuống cấp nhiều, đa số có thời gian khai thác trên 10 năm. Chính vì vậy, hệ thống kè bảo vệ bờ sông và hồ của Hải phòng luôn luôn đặt trong trạng thái báo động cao mỗi khi có bão, thiệt hại hàng năm do bão và nước biển dâng đến các khu vực Đồ Sơn, Cát Hải, Cát Bà và Đình Vũ… lên đến hàng chục tỷ đồng.

Thông tin ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN

Xem tất cả
Hải Phòng là một trong những thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến diện tích đất và tài nguyên nước phục vụ nghề nuôi thủy sản bị thu hẹp. Phương án sản xuất nuôi thủy sản lạc hậu không thể đáp ứng được vì năng suất sinh học tính trên đơn vị diện tích thấp. Lực lượng sản xuất nông nghiệp và thủy sản ven đô thị cũng đang chịu sức ép bởi sự thay đổi của lối sống đô thị chưa thực sự sẵn sàng chuyển đổi nghề nghiệp và chưa có phương thức sản xuất thích hợp. Việc hạn chế lồng bè nuôi hải sản trên vịnh Lan Hạ Cát Bà để trả lại cảnh quan cho di sản cũng khiến việc thiếu hụt nguồn cung cấp thức ăn cho khách du lịch. Khu du lịch Đồ Sơn cũng chưa có sản phẩm hải sản đặc trưng.